Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser:1Bildene er ferdig redigert av fotografen, og kan ikke ytterlige redigeres eller på andre måter forandres av kunden. Dette inkluderer også beskjæring og bruk av filtre. 
 
2Alle bilder er fotografert, redigert og valgt ut i henhold til fotografens personlige stil. Det forventes at kunden gjorde seg kjent med fotografens stil i forkant av bookingen.  
 
3. Fotografen forbeholder seg retten til å bruke og publisere bilder fra oppdraget i sine egne markedsføringskanaler. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, publisere på nettside, sosiale medier, fotokonkurranser, utstillinger, bryllupsblogger og lignende. Med mindre annet er avtalt på forhånd.
Fotografen vil kun publisere bilder som også er levert til kunden. 
 
 
4. Fotografen eier copyright på bildene i henhold til norsk åndsverkslov 
Bildene er for privat, ikke-kommersiell, bruk. Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum og lignende), samt eventuelt bilde i avis/ nettavis, skal fotografen krediteres på følgende måte: 
Fotograf Ottesen Foto / Kristine Bakken Ottesen 
 
5. Kunden kan ikke benytte bildene i kommersiell sammenheng, eller selge/dele dem med en tredjepart for kommersiell bruk. .  
Ved innsending av bilder til aviser/ blad må det alltid innhentes tillatelse fra fotografen på forhånd.  
 
6Dersom firmaer, avis, magasiner, blad, o.l. kontakter kunden eller fotografen med forespørsel om kommersiell bruk av bildene, er det bare fotografen som har lov til å vurdere og eventuelt lage avtale om dette.  
Fotografen har ikke lov til å selge/dele bilder til kommersiell bruk til en tredjepart uten tillatelse av kunden.